Zelfstandig Behandel Centrum voor Mondziekten-Kaak en Aangezichtschirurgie erkend door het Ministerie van VWS
Behandeling door kaakchirurg Afspraken op zaterdag mogelijk Medisch- en tandheelkundige kennis

Declaratie

Kaakchirurgie Holland is door het Ministerie van Volksgezondheid toegelaten conform de Wet Toelating Zorg Instellingen, als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg. Onze declaraties voldoen aan alle eisen conform de zorgverzekeringswet. Daarom zal uw declaratie vanuit uw basisverzekering worden vergoed, behalve als het implantaten (zonder machtiging) en tandvleeschirurgie betreft.
De zorgverzekeraar vergoed uw declaratie vanuit uw basisverzekering, met eventuele verrekening van uw eigen risico/ eigen bijdrage.

Hoe verloopt het declaratieproces ?
Onderstaand treft u een beknopte overzicht over wat u kunt doen om de afhandeling van uw declaratie efficiënt te laten verlopen.
Bent u verzekerd bij Achmea, DSW of VGZ, of dochter verzekeringen van deze zorgverzekeraars, dan wordt uw behandeling bij ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekering.  Bij overige zorgverzekeraars geldt de volgende declaratieprocedure:

  1. U dient uw declaratie welke u van FAMED heeft ontvangen, zo snel mogelijk in bij uw zorgverzekeraar.
  2. U dient de declaratie welke u van FAMED heeft ontvangen, binnen 30 dagen te voldoen.
  3. Nadat uw zorgverzekeraar de declaratie heeft ontvangen, zal uw zorgverzekeraar deze over het algemeen binnen 2-3 weken aan u vergoeden. Hierbij dient u rekening te houden met uw eigen risico en eventuele eigen bijdrage.

Mocht er nog vragen/ opmerkingen zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij zullen u graag behulpzaam zijn.

Tarieven 2018

De tarieven welke gehanteerd worden door Kaakchirurgie Holland zijn vastgesteld door het Nederlandse Zorg Autoriteit.

Voor meer informatie over de tarieven 2018 welke zijn vastgesteld door het NZA kunt u hier raadplegen.

Maak een afspraak
Neem contact op