Zelfstandig Behandel Centrum voor Mondziekten-Kaak en Aangezichtschirurgie erkend door het Ministerie van VWS
Behandeling door MKA-Chirurg Afspraken op zaterdag mogelijk Medisch- en tandheelkundige kennis

Allard Rinksma ( MD,DMD,Msc) :
Kaakchirurg en implantoloog

Allard Rinksma (1975) is tandarts, arts, kaakchirurg en implantoloog. Zijn opleidingen heeft hij genoten aan het EMC te Rotterdam en aan de Radboud universiteit. Hij heeft bijna 10 jaar ervaring als kaakchirurg en hoopt met Kaakchirurgie Holland zowel verwijzers en patiënten goede zorg te kunnen leveren met als voordeel voor de patiënt: aandacht voor zijn of haar individuele behoeften.

“ De belangrijkste drijfveer in mijn werk is om iedere patiënt met een tevreden gevoel onze praktijk te zien verlaten. Onze praktijk richt zich dan ook sterk op de individuele behoefte van de patiënt. Door oprechte interesse proberen wij elke patiënt zo goed mogelijk te begeleiden bij de behandeling, die toch vaak als spannend wordt ervaren.

Bij ons staat kwaliteit centraal. Wij trachten de kwaliteit van onze dienstverlening dan ook continue verder te verbeteren. Indien u verbetermogelijkheden aangaande onze dienstverlening ziet, waarderen wij uw input zeer.”

Arts: opleiding aan de Erasmus universiteit te Rotterdam.

Tandarts: opleiding aan de Radboud universiteit te Nijmegen

Specialisatie voor Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Erasmus Medisch Centrum te
Rotterdam en het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Ingeschreven in het Nederlandse
specialistenregister.

Beroepsverenigingen:
NVMKA
KNMT
IAOMS
RTV

Werkzaam op de locaties Rotterdam en Vlaardingen

Interesse?

Maak een afspraak met één van onze specialisten of neem contact op.

Maak een afspraak
Neem contact op