Vier redenen waarom mensen niet naar de tandarts gaan


Weinig naar de tandarts gaan. Dat is niet goed voor je gebit. Toch had in 2016 meer dan 20% van de Nederlanders geen contact met de tandarts. Het team van het Capels Tandheelkundig Centrum probeert deze groep mensen te bereiken met een moderne visie op de mondzorg.

Vier groepen

Omar Badarne, oprichter van het Capels Tandheelkundig Centrum, heeft in kaart gebracht waarom mensen niet of weinig naar de tandarts gaan. Uiteindelijk is hij op vier hoofdgroepen uitgekomen: mensen met een tandartsfobie, mensen met systemische ziekten, mensen met tijdsgebrek en mensen met financiële beperkingen. “Ik wil bereiken dat deze mensen een betere toegang krijgen tot de tandheelkundige hulp. Zo kan ik met mijn team bijdragen aan de bevordering van de algehele mondgezondheid.”, zegt hij.

“Als zorgverlener is het mijn taak om angst te beperken of weg te nemen.”

Maak een afspraak

Tandartsfobie

Angst voor de tandarts komt vaak voor. Sommige mensen kunnen zich niet over deze angst heen zetten. Zij hebben last van een tandartsfobie. Omar: “Als zorgverlener is het mijn taak om angst te beperken of weg te nemen. Daarom gebruik ik in mijn praktijk moderne technieken die patiënten rustig kunnen maken. Lachgassedatie is hiervan een voorbeeld.”

Systemische ziekten

Voor sommige mensen is een behandeling in een gewone tandartspraktijk heel beperkt. Deze patiënten hebben een systemische ziekte. Zij hebben bijvoorbeeld problemen met de bloedstolling of krijgen snel last van een infectie. Mensen met dergelijke ziekten hebben een speciaal behandelingsplan nodig. Het Capels Tandheelkundig Centrum heeft de expertise om hier rekening mee te houden. De kaakchirurg is door zijn medische achtergrond gekwalificeerd om complexe gevallen te behandelen. Als arts en tandarts is de kaakchirurg de specialist met de breedste kennis voor patiënten met systemische ziekten en gebitsproblemen. “De patiënten met systemische ziekten kunnen in dezelfde praktijk worden behandeld, en hoeven niet worden doorverwezen. Dat is makkelijk voor hen”, zegt Omar.

Maak een afspraak

Tijdsgebrek

Even vrij nemen om naar de tandarts of de kaakchirurg te gaan. Veel mensen hebben zo’n drukbezette agenda dat dat haast niet meer gaat. Zij gaan soms jaren niet naar de tandarts. Het team van het Capels Tandheelkundig Centrum heeft geen negen tot vijf mentaliteit. Zij houden de praktijk ook ’s avonds en in het weekend open. Zo kunnen deze mensen toch hun mond en gebit gezond houden.

Financiële problemen

De tandartsverzekering is niet opgenomen in de basisverzekering. Ook dit heeft ertoe bijgedragen dat mensen een bezoek aan de tandarts vermijden. Dit zijn mensen met een beperkt inkomen. Zij kunnen geen aanvullende verzekeringen betalen; laat staan de hoge rekening van een behandeling. Wanneer ze toch moeten gaan, kiezen ze vaak voor een tweede keus behandeling, of erger: ze laten hun tanden trekken. Omar: “Bij ons kunnen deze mensen terecht. Onze adviseur stelt met hen een behandelplan op dat financieel mogelijk is.”

Maak een afspraak